Hem

POSUERE SED

Orci et accumsan sodales

KRO / KIF Uppland

KRO/KIF (Konstnärernas riksorganisation och Sveriges konsthantverkare och industriformgivare) har som mål att förbättra medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor och därmed göra det möjligt för bild- och formkonstnärer att vara yrkesverksamma. KRO/KIF Uppland arbetar mot dessa mål på lokal nivå.

 

KRO/KIF har fyra målområden:

 

-Skäliga avtal & arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer

 

-Utveckla och stärka bild- och formkonstnärerna på deras arbetsmarknad

 

-Föra bild- och formkonstnärernas talan i samhällsdebatten

 

-Stötta medlemmarna genom medlemsrådgivning & utbildning

 

KRO/KIF är en starkt drivande kraft för konsten, konstnärerna och för svenskt kulturliv och har genom åren drivit en rad förslag som påverkat kulturpolitikens utformning och svenskt konstliv.

 

AKTUELLT:

 

Knivsta nästa för Konstkuben!

 

Konstkuben är ett mobilt utställningsrum KRO/KIF Uppland driver tillsamamns med Kultur och bildning, Landstinget i Uppsala län. I höst 2017 anländer kuben till Knivsta kommun.

 

Läs mer om konstkuben här>>

 

Vill du bli del av ett nytt nätverk: Konsten att delta

Läs mer på KRO/KIFs hemsida här >>